PEMBELAJARAN SEMULA SLIDE BERKAITAN KLIK DENGAN BIJAK

Aktiviti terkini | 31 Mac 2018

Tempat Aktiviti:
Pusat Internet 1Malaysia Sri Pajam

Tujuan :
• Melahirkan pengguna yang celik terhadap teknolohi dan kandungan media baru (bijak internet).
• Mewujudkan rasa tanggungjawab dalam kalangan internet supaya beretika dan prihatin terhadap pengguna yang lain.
• Memberi pendidikan kepada pengguna internet tentang kepentingan kawal selia kendiri.

Kelebihan Aktiviti :
Program ini menitikberatkan prinsip-prinsip Rukun Negara yang dilihat sebagai merangkumi kesemua perkara yang perlu ditekankan dalam kehidupan kesemua rakyat Malaysia dari pelbagai peringkat umur dan latar belakang.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :