DIGI ACADEMY - KELAS PERCUBAAN ARDUINO II

Aktiviti terkini | 05 Ogos 2018

Tempat Aktiviti:
Pusat Internet Sri Pajam

Tujuan :
• Memberi pengenalan kepada para pelajar untuk mengenal apa itu Arduino dan fungsi Arduino

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :